ระบบเหยื่อล่อกำจัดปลวก (Termite Bait System)

ระบบวางเหยื่อล่อ Termite Bait System

การ กำจัดปลวก ด้วยระบบเหยื่อ เป็นที่ยอมรับว่า ปลวกตายยกรัง ปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ต้องมีกลิ่นเหม็น ไม่ต้องเจาะพื้น สัตว์เลี้ยงปลอดภัย  อีกทั้งยังเป็นการกำจัดแบบเสร็จเด็ดขาดอีกด้วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในตัวอาคาร

ช่างผู้ชำนาญจะทำการสำรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ว่ามีปลวกอาศัยอยู่บริเวรใดบ้างแล้วทำการวิเคราะห์ว่าปลวกที่พบแต่ละจุดนั้นเป็นปลวกมาจากรังเดียวกันหรือสายพันธุเดียวกันหรือไม่

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการติดตั้งกล่องสถานีเพื่อล่อให้ ปลวก เข้ามากินอาหารล่อแล้วนำกลับเข้าไปในรัง โดยช่างผู้ชำนาญจะกลับมาตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลทุกๆ 10-15 วันจนกว่าช่างจะแน่ใจว่าปลวกรังนี้ได้ร้างไปแล้ว หลังจากนั้นช่างจะกลับมาตรวจเช็คตามระยะทุกๆ สองเดือน

นอกตัวอาคาร

ช่างผู้ชำนาญจะทำการสำรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร  ช่างจะทำการวางระยะของแต่ละสถานีโดยการวางให้ห่างจากตัวบ้าน 1 เมตรโดยประมาณ และระยะห่างกันของกล่องสถานี 4 เมตรรอบตัวบ้าน แล้วขุดหลุมวางกล่อง + ไม้ล่อ + ปิดกล่องสถานีหลังจากเสร็จช่างผู้ชำนาญจะเข้าเช็คตามระยะต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

บริการอื่นๆ ของเรา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,123