เจาะอัดน้ำยาป้องกัน-กำจัดปลวก (Soil Treatment)

เป็นการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับบ้าน-อาคาร ที่สร้างเสร็จแล้วหรือกำลังก่อสร้างที่ไม่มีระบบท่อกำจัดปลวก โดยวิธีการเจาะและอัดน้ำยา ลงไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกๆ 1ตารางเมตร ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 20- 40 เซนติเมตร (ขนาดรูเจาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตรหรือประมาณเหรียญ 50 สตางค์ หรือตามความเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการ) จากนั้นจะอุดรูด้วยหัวสแตนเลสตามรูที่ถูกเจาะอัดน้ำยา และฉีดพ่นคลุมทับหน้าดิน พุ่มไม้ ไม้ยืนต้น เพื่อเป็นการควบคุมปลวกการผสมพันธ์ และ การเจริญเติบโตของปลวกไม่ให้สามารถขยายการเจริญเติบโตได้อีก

                               

หลังจากการบริการครั้งแรก บริษัทฯ จะเข้าบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากมีปัญหาระหว่างสัญญา เข้าแก้ไขปัญหาภายใน 1-3 วัน และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญา

 

                                  

 

                                  

 

 

 บริการอื่นๆ ของเรา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 50,662