มด

มด เป็นแมลงสังคมที่อยู่ในวงศ์ FORMICIDAE จัดเป็นแมลงสังคมแท้จริงชั้นสูงที่ขนาดรังมีประชากรจำนวนมาก มีการสร้างรังอย่างประณีต และสมาชิกภายในรังมีการแบ่งชั้นวรรณะแยกออกจากกันให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งรูปร่าง ลักษณะและหน้าที่ โดยมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในรัง มดมีบทบาทต่อคนในหลายลักษณะทั้งที่เป็นแมลงทำลายศัตรูพืชผลทางการเกษตรในแปลงปลูกและในโรงเก็บ ทำความเสียหายทางด้านปศุสัตว์โดยเข้ากัดกินตัวอ่อน ส่วนในบ้านเรือนของคนนั้น มดจะเข้ามาก่อความรำคาญและทำความเสียหาย โดยเข้ามามีส่วนแบ่งในอาหารและที่อยู่อาศัยของคน นอกจากนั้นมดยังสามารถทำอันตรายกับคนโดยตรง โดยมดบางชนิดสามารถกัดหรือต่อยด้วยเหล็กใน หรือทั้งกัดและต่อยทำให้เกิดความเจ็บปวด เกิดอาการแพ้ หรือเกิดแผลการติดเชื้อซ้ำบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อยนั้น จากสาเหตุดังกล่าวมดจึงจัดเป็นทั้งแมลงศัตรูทางการแพทย์และทางเกษตรกรม นอกจากมดจะสร้างปัญหาแก่มนุษย์ สัตว์เลี้ยง และพื้นที่เกษตรกรมแล้ว มดยังสร้างปัญหาในภาคอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วย โดยเข้าไปอาศัยในอุปกรณ์หรือเครื่องมืออีเลคโทนิคต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก 

มด เป็นแมลงที่มีอยู่มากตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป มันก่อความเสียหายและรำคาญต่อคน บางครั้งกัดจนทำให้เกิดผื่นคัน และบางชนิดมีพิษ ก่อให้เกิดอาการบวมแดงและเจ็บปวด เชื้อโรคบางชนิดสามารถติดมากับมด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัว

Visitors: 50,662