บทความน่าสนใจ

  • ปลวก1.jpg

  • S__21184517.jpg
   1. สำรวจพื้นที่กำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง ควรทำการสำรวจให้ทั่วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวก โดยสามารถสังเกตได้จากรังหรือจอมปลวกบนพื้นดิน บนกิ่งไม้ ต้นไม้ โดยเฉพาะอ...
  • S__21184525.jpg
   จุดที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก เช่น โครงสร้างไม้ภายในบ้าน อาคารต่างๆ เสา คานไม้ พื้นไม้ ขอบบัวของพื้น วงกบประตูและหน้าต่าง ฝาผนัง โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณฐานราก ซึ่งเป็นจุดที่...
  • 119_20120228145719.jpg
   1. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ชิดหรือติดกับตัว บ้าน อาคาร เนื่องจากกิ่งก้านของต้นไม้อาจเป็นทางเชื่อมต่อของปลวกให้เข้าสู่ตัวบ้าน อาคารได้ และบริเวณรอบๆ ที่ปลูกต้นไม้ต้องมีการ...
  • 6729566e5.jpg
   ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ปลวกประเภทนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างทางเดินมาติดต่อกับพื้นดินเลย ลักษณะที่บ่งชี้ว่าปลวกในกลุ่มนี้เข้าทำลายไม้ คือ พบวัสด...
  • 02900_002252812529.jpg
   ปลวก ประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก แบ่ง...
  • untitled.png
   ปลวกสกุล Coptotermes ลักษณะของปลวกสกุลนี้ รูปร่างส่วนหัวเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.40-1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15-1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82-...
Visitors: 50,662