บทความ น่ารู้


 • สำรวจหาเส้นทางปลวก
  1. สำรวจพื้นที่กำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง ควรทำการสำรวจให้ทั่วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวก โดยสามารถสังเกตได้จากรังหรือจอมปลวกบนพื้นดิน บนกิ่งไม้ ต้นไม้ โดยเฉพาะอ...

 • แหล่งอาหารของปลวก
  จุดที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก เช่น โครงสร้างไม้ภายในบ้าน อาคารต่างๆ เสา คานไม้ พื้นไม้ ขอบบัวของพื้น วงกบประตูและหน้าต่าง ฝาผนัง โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณฐานราก ซึ่งเป็นจุดที่...

 • การป้องกันปลวก
  1. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ชิดหรือติดกับตัว บ้าน อาคาร เนื่องจากกิ่งก้านของต้นไม้อาจเป็นทางเชื่อมต่อของปลวกให้เข้าสู่ตัวบ้าน อาคารได้ และบริเวณรอบๆ ที่ปลูกต้นไม้ต้องมีการ...

 • ประเภทปลวกอาศัยอยู่ในเนื้อไม้
  ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ปลวกประเภทนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างทางเดินมาติดต่อกับพื้นดินเลย ลักษณะที่บ่งชี้ว่าปลวกในกลุ่มนี้เข้าทำลายไม้ คือ พบวัสด...

 • ประเภทปลวกอาศัยอยู่ในดิน
  ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก แบ่งอ...

 • ปลวกสกุล Coptotermes
  ปลวกสกุล Coptotermesลักษณะของปลวกสกุลนี้ รูปร่างส่วนหัวเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.40-1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15-1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82-0...

 • 25601117_๑๙๑๐๐๗_0005.jpg
Visitors: 10,178