สาระน่ารู้เรื่องปลวก


 • 25601117_๑๙๑๐๐๗_0005.jpg
  สัญญาณอะไร? ที่บ่งบอกว่าปลวกกำลังเข้าทำลายบ้านคุณ 1.ทางเดินปลวก จะเป็นลักษณะคล้ายดิน เป็นเส้นทางยาว หรือเรียกว่าทางเดินปลวก ปลวกชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลวกใต้ดิน สาเหตุที่ปลวกจะต้องส...

 • S__10362888.jpg
  ปลวกมีประโยชน์และโทษอย่างไร? ปลวกถือว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีทั้งคุณและโทษ ซึ่งถ้าในระบบนิเวศน์ป่าไม้ ปลวกเป็นผู้ช่วยในการย่อยสลายเศษซากพืชได้ เพราะในลำไ...

 • แหล่งอาหารของปลวก
  จุดที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก เช่น โครงสร้างไม้ภายในบ้าน อาคารต่างๆ เสา คานไม้ พื้นไม้ ขอบบัวของพื้น วงกบประตูและหน้าต่าง ฝาผนัง โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณฐานราก ซึ่งเป็นจุดที่...

 • ประเภทปลวกอาศัยอยู่ในเนื้อไม้
  ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ปลวกประเภทนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างทางเดินมาติดต่อกับพื้นดินเลย ลักษณะที่บ่งชี้ว่าปลวกในกลุ่มนี้เข้าทำลายไม้ คือ พบวัสด...

 • S__10362933.jpg
  ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก แบ่งอ...

 • 25601117_๑๙๑๐๐๗_0018.jpg
  ปลวกสกุล Coptotermesลักษณะของปลวกสกุลนี้ รูปร่างส่วนหัวเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.40-1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15-1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82-0...

 • 25601117_๑๙๑๐๐๗_0005.jpg

 • scale-1561627473786.jpg
  1. สำรวจพื้นที่กำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง ควรทำการสำรวจให้ทั่วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวก โดยสามารถสังเกตได้จากรังหรือจอมปลวกบนพื้นดิน บนกิ่งไม้ ต้นไม้ โดยเฉพาะอ...

 • MSDS.png
  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) Material Safety Data Sheet คือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ เป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลของสารเคมีเกี่ยวกับความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช...

 • 522C8DCD-C96B-4568-9904-3B5C7AB81998.jpg
  ปลวกเป็นแมลงมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืด และที่อับชื้น แบ่งแยกหน้าที่กันทำงานออกเป็นวรรณะต่าง ๆ คือ
Visitors: 16,822