เจาะอัดน้ำยาป้องกันปลวก (Soil Treatment)

ระบบอัดน้ำยาเป็นการป้องกันและกำจัดปลวก สำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว

จากนั้นหากบริเวณรอบบ้านมีพื้นดิน จะทำการฉีดพ่นน้ำยาให้คลุมทั่วหน้าดิน พุ่มไม้ ไม้ยืนต้น เพื่อเป็นการควบคุมปลวกการผสมพันธ์ และ การเจริญเติบโตของปลวกไม่ให้สามารถขยายการเจริญเติบโตได้อีก

และฉีดพ่นบริเวณภายในตามบริเวณ วงกบ ขอบบัว คิ้วไม้ รอยแตก รอยแยก และบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดปลวก

ระบบอัดน้ำยาเป็นการป้องกันและกำจัดปลวก สำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว

Visitors: 10,175