แหล่งอาหารของปลวก

จุดที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก เช่น โครงสร้างไม้ภายในบ้าน อาคารต่างๆ เสา คานไม้ พื้นไม้ ขอบบัวของพื้น วงกบประตูและหน้าต่าง ฝาผนัง โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณฐานราก ซึ่งเป็นจุดที่ติดต่อกับพื้นดินโดยตรงและง่ายต่อการเข้าทำลายของปลวก นอกจากนี้ วัสดุอื่นๆ ที่ทำจากไม้ ที่ใช้ตกแต่งภายในและภายนอกบริเวณอาคารบ้านเรือน ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงต้นไม้ ตอไม้ เศษไม้ ท่อนไม้ หรือกองไม้ต่างๆ ล้วนเป็นแหล่งอาหารของปลวกแทบทั้งสิ้น

แหล่งอาหารของปลวก จำแนกออกเป็น 4 ประเภท
1. ไม้ (Wood)
2. ดิน และ ฮิวมัส (Soil and Humus)
3. ใบไม้ และ ซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดิน (Leaves and Litter)
4. ไลเคน และ มอส (Lichen and Moss)
            ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวกจะมีสัตว์เซลล์เดียว คือ โปรโตซัวในปลวกชั้นต่ำ หรือ จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อราในปลวกชั้นสูง ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารประเภท เซลลูโลส หรือสารประกอบอื่นๆ ให้กลายเป็นอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกายปลวก
 

ที่มา : คู่มือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

หากคุณกำลังพบปัญหาปลวก และแมลง

ติดต่อเรา..กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> https://lin.ee/t17Lpva

Visitors: 16,822