การป้องกันปลวก

1. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ชิดหรือติดกับตัว บ้าน อาคาร เนื่องจากกิ่งก้านของต้นไม้อาจเป็นทางเชื่อมต่อของปลวกให้เข้าสู่ตัวบ้าน อาคารได้ และบริเวณรอบๆ ที่ปลูกต้นไม้ต้องมีการรดน้ำอยู่เสมอจะทำให้พื้นดินบริเวณนี้กลายเป็นแหล่งสะสมความชื้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ชักนำปลวกให้เข้ามาอาศัยและทำลายบ้าน อาคาร ได้มากขึ้น

2. จัดวางเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายใน และภายนอก บ้าน อาคาร เพื่อช่วยลดความรุนแรงในการเข้าทำลายของปลวก หลีกเลี่ยงการวางข้าวของในลักษณะที่สัมผัสติดกับพื้นดินหรือพื้นบ้าน อาคารโดยตรง ควรทำขาหรือชั้นวาง โดยยกระดับขึ้นให้เหนือจากพื้นดินหรือพื้นบ้าน อาคารไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หลีกเลี่ยงการวางข้าวของให้ชิดมุมหรือติดผนัง ควรให้อยู่ห่างจากมุมห้องหรือฝาผนังห้องออกมาไม่น้อยกว่า 5-10 เซนติเมตร เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี และสามารถตรวจดูเส้นทางเดินของปลวกได้ชัดเจน ควรเคลื่อนย้าย เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บเครื่องเรือนเครื่องใช้อยู่เสมอๆ เพื่อเป็นการรบกวนปลวก เนื่องจากปลวกมักจะชอบอยู่อาศัยอยู่ในที่เงียบสงบและไม่มีการรบกวน

Visitors: 10,175