ปลวกอาศัยอยู่ในดิน มี 3 กลุ่ม คือ

ปลวก ประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

 

1. ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites) เป็นปลวกที่อาศัยและทำรังอยู่ใต้ดิน มีลักษณะของการเข้าทำลายไม้และที่อยู่อาศัยเฉพาะเจาะจงไปแต่ละสกุล เช่น ปลวกสกุล Coptotermes, Microtermes, Ancistrotermes และ Hypotermes เป็นต้น

2. ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites) เป็นปลวกที่สร้างรังขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน เช่น ปลวกในสกุล Globitermes, Odontotermes และ Macrotermes เป็นต้น ลักษณะของรังแต่ละสกุลจะแตกต่างกันไป ผู้ที่มีความชำนาญ สามารถจำแนกชนิดเบื้องต้นได้จากรูปร่าง ขนาด และลักษณะส่วนประกอบของรังปลวก

3. ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton-nest building termites) เป็นปลวกที่สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรือ โครงสร้างอื่นๆ ภายในอาคาร เช่น ปลวกในสกุล Microcerotermes, Termes, Dicuspiditermes, Nasutitermes และ Hospitalitermes เป็นต้น ลักษณะของรังปลวกประเภทนี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสกุล 

ที่มา : คู่มือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

 

หากคุณกำลังพบปัญหาปลวก และแมลง

ติดต่อเรา..กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> https://lin.ee/t17Lpva

Visitors: 16,822