บริษัท อินทู เพสท์ คอนโทรลเซอร์วิส จำกัด เข้าใจปัญหา รักษามาตรฐานบริการ

บริษัท อินทู เพสท์ คอนโทรลเซอร์วิส จำกัด
Into Pest Control Services Co.,Ltd.)
ให้บริการควบคุม ป้องกัน และกำจัดปลวกมด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงต่างๆ ที่ก่อความรบกวนหรือเป็นพาหะนำโรค
บ้าน อาคาร สำนักงาน โครงการบ้านจัดสรร โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติ ภาควิชากีฏวิทยา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องมือมีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ
บริษัทอินทู กำจัดปลวก คำนึงถึงประสิทธิภาพเน้นในการบริการ รักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
บริการปรึกษาปัญหาและสำรวจพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากมีปัญหาระหว่างสัญญา เข้าแก้ไขปัญหาภายใน 1-3 วัน และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญา
โทร. 02-616-2180, 081-17-6249, 080-556-3063

ใบรับรองสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลง

   

ใบรับรองการขึ้นทะเบียน อย.

     

ใบรับรองควบคุมวัตถุอันตราย 

   . 

ใบรับรองอบรมความรู้กำจัดแมลง

  

  

   

   

   

 

Visitors: 12,456