บริษัท อินทู เพสท์ คอนโทรลเซอร์วิส จำกัด

About Into Pest Control Services


บริษัท อินทู เพสท์ คอนโทรลเซอร์วิส จำกัด ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน กำจัด ปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู และแมลง สัตว์รบกวนต่าง ๆ

บริษัทอินทู ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ใบอนุญาตเลขที่ 23/2561 และได้รับอนุญาตให้ใช้สารเคมีตามที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้มีฉลาก อย. ซึ่งได้รับการอนุญาต ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา

บริษัทอินทู มีการให้บริการทุกระบบครบวงจร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล ผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติ ตามภาควิชากีฏวิทยา และมีประสบการณ์ เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้านการบริการ ความปลอดภัย ต่อทุกคนในบ้าน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

 

 

 


 ทำไม? ต้องใช้บริการกับ Into Pest Control 


     

     

ใบรับรองสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลง

   

ใบรับรองการขึ้นทะเบียน อย.

     

ใบรับรองควบคุมวัตถุอันตราย 

   . 

ใบรับรองอบรมความรู้กำจัดแมลง

  

  

   

   

   

 

Visitors: 25,168