น้ำยาคุณภาพสูงได้รับการรับรองจากกรรการอาหารและยา

และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมใช้ผลิตภัณฑ์ในการประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลง

 

      

       เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจกำจัดแมลง เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลง

Blog น่ารู้เรื่อง ปลวก

Visitors: 54,639