Into Pest Control Services  เข้าใจปัญหา รักษามาตรฐานบริการ

บริการของเรา (Our Services)

บทความ น่ารู้

 • วิธีการกำจัดปลวก
  1. สำรวจพื้นที่กำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง ควรทำการสำรวจให้ทั่วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศั...
 • แหล่งอาหารของปลวก
  จุดที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก เช่น โครงสร้างไม้ภายในบ้าน อาคารต่างๆ เสา คานไม้ พื้นไม้ ขอบบัวของพื้น ว...
 • การป้องกันปลวก
  1. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ชิดหรือติดกับตัว บ้าน อาคาร เนื่องจากกิ่งก้านของต้นไม้อาจเป็นทา...
 • ประเภทปลวกอาศัยอยู่ในเนื้อไม้
  ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ปลวกประเภทนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างทางเ...
 • ประเภทปลวกอาศัยอยู่ในดิน
  ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำ...
 • ปลวกสกุล Coptotermes
  ปลวกสกุล Coptotermesลักษณะของปลวกสกุลนี้ รูปร่างส่วนหัวเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐ...
Visitors: 5,764