ระบบเหยื่อกำจัดปลวก ตายยกรัง (Termite Bait)

“มักมีคำถามจากเจ้าของบ้านว่าหากพบปลวกขึ้นบ้านแล้ว ควรจะใช้วิธีการกำจัดปลวกแบบไหนดี?”

 

ระบบ เหยื่อกำจัดปลวก เป็นระบบที่เหมาะสำหรับบ้าน อาคาร ที่พบปัญหาเรื่องปลวกแล้ว เป็นวิธีกำจัดให้ ปลวกตายยกรัง ปลอดภัยจากสารเคมี และไม่ต้องเจาะพื้น โดยจะให้ปลวกจะเข้ามากินเหยื่อ และนำเหยื่อกลับรังไปให้ปลวกตัวอื่นกินต่อ จากนั้นปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้ และตายในที่สุด

 


 สารบัญเนี้อหา


 

ปลวกคืออะไร ?

ปลวก เป็นแมลงที่มีชีวิตอยู่รวมกันแบบสังคม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง มีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืด อับชื้น มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ตามวรรณะของปลวก  การสร้างอาณานิคมของปลวก แมลงเม่าเพศผู้ และเพศเมีย จะบินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำ เพื่อเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์กัน จากนั้นจะสลัดปีกทิ้ง แล้วไปสร้างรังในดินที่มีแหล่งอาหารและความชื้นที่เหมาะสม จากนั้นตัวเมียก็จะเริ่มวางไข่

 

สังคมของปลวก

 

ในช่วงระยะแรกจะวางไข่ปริมาณน้อยก่อน และเพิ่มจำนวนไข่มากขึ้นเรื่อย ๆ จะเจริญเติบโตด้วยการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย โดยราชินีปลวกจะเป็นผู้กำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นปลวกวรรณะต่าง ๆ ด้วยการผลิตสารที่เรียกว่า “ฟิโรโมน” ผลิตออกมาจากทางทวารหนักของราชินีปลวกเพื่อให้ตัวอ่อนกิน  อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง มีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืด อับชื้น มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ตามวรรณะของปลวก วรรณะของปลวกจะมี 3 วรรณะ คือ 1) วรรณะสืบพันธุ์ 2) วรรณะกรรมกร 3) วรรณะทหาร

 

1) วรรณะสืบพันธุ์

วรรณะสืบพันธุ์ หรือ มักจะเรียกว่า “แมลงเม่า” มักจะพบในช่วงเวลาพบค่ำ เมื่ออยู่บนพื้นดินจะสลัดปีก หรือ เมื่อแมลงเม่าจับคู่กันแล้ว ก็จะช่วยกันกัดปีกให้กันและกัน และเริ่มผสมพันธุ์ โดยจะหาพื้นที่สร้างรัง และเริ่มสร้างสังคมปลวก การสร้างสังคมของปลวกส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหน้าฝน ที่อากาศมีความชื้นค่อนข้างสูง และต่อมาแมลงเม่าตัวเมียจะกลายเป็นปลวกนางพญา ทำหน้าที่วางไข่

 

วรรณะสืบพันธุ์ หรือ แมลงเม่า

 

2) วรรณะกรรกร

วรรณะกรรมกร หรือ “ปลวกงาน” เป็นปลวกโตเต็มวัย มีสีขาวนวล ไม่มีเพศ ไม่มีปีก และไม่มีตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึก คลำทาง ปลวกวรรณะนี้จะทำงานทุกอย่าง เช่น หาอาหารมาป้อนราชินีปลวก ราชาปลวก ตัวอ่อน และปลวกทหาร คอยดูแลทำความสะอาดรัง สร้างรัง ซ่อมแซมรัง ดูแลไข่อ่อน แต่ปลวกงานจะไม่สามารถออกไข่ และไม่สามารถป้องกันศัตรูที่จะเข้ามารุกรานในรังปลวกของมันได้

 

ปลวกวรรณะกรรมกร หรือ ปลวกงาน

 

 

3) วรรณะทหาร

วรรณะทหาร เป็นปลวกที่มีหัวขนาดใหญ่ สีเข้ม ไม่มีปีก ไม่มีตา มีลำตัวที่แข็งแรงกว่าวรรณะอื่น ๆ มีกรามขนาดใหญ่ แข็งแรง เพื่อใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรัง ปลวกทหารจะไม่สามารถหาอาหารกินได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยปลวกงานหาอาหาร และป้อนอาหารให้

 

 

กระบวนการใช้ระบบ เหยื่อล่อปลวก

ปัญหาของปลวกคือ ที่อยู่อาศัยของปลวกจริง ๆ คืออยู่ใต้ดิน การกำจัดปลวกด้วยการใช้ระบบ เหยื่อล่อปลวก เป็นการกำจัดปลวกให้ตายถึงรังแน่นอน และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ต่างจากการอัดเคมีลงดิน เพราะการอัดเคมีลงดิน เราจะไม่รู้เลยว่าเคมีที่อัดลงดินไปนั้นถูกรังของปลวกหรือไม่

 

แต่กระบวนการของระบบเหยื่อนี้นี้อาจใช้เวลา และความเชี่ยวชาญ เนื่องจากปลวกจะไม่สามารถตายทั้งรังได้เพียงแค่ระยะเวลา 1-2 วัน โดยกระบวนการทำงานของระบบเหยื่อ เหยื่อ หรือ อาหาร ที่จะให้ปลวกกิน เป็นเหยื่อที่มีสารออกฤทธิ์ช้า มีกลไกการออกฤทธิ์ด้วยการไปขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของปลวก ถึงแม้ว่าเหยื่อกำจัดปลวกจะสามารถหาซื้อได้เองตามออนไลน์ แต่กระบวนการในการติดตั้ง การให้เหยื่อ การเติมเหยื่อ อาจต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ได้ผลแน่นอน โดยการติดตั้งสถานีเหยื่อล่อปลวกจะใช้ขั้นตอนวิธีการตามนี้

 

1. ผู้เชี่ยวชาญต้องสำรวจหาเส้นทางของปลวกก่อน ว่ามีเส้นทางปลวกที่เกิดการระบาดภายในบ้าน อาคาร อยู่กี่จุด และวินิจฉัยว่าปลวกเส้นทางนั้น ๆ ของแต่ละเส้นทางเป็นเส้นทางที่ไปยังรังปลวกเดียวกันหรือไม่

 

2. จากนั้นทำการติดตั้งสถานีเหยื่อปลวก ตรงจุดบริเวณที่พบเส้นทางปลวก โดยจะต้องติดสถานีเหยื่อปลวกตรงบริเวณที่พบตัวปลวกแล้วเท่านั้น เนื่องจากปลวกจะไม่มีตา เราจึงต้องป้อนอาหารให้เข้าปากของปลวกโดยตรงก่อน เพื่อล่อให้ปลวกรู้ว่าตรงบริเวณนี้มีอาหารอยู่

 

3. เมื่อปลวกงาน หรือ ปลวกกรรมกร (ปลวกที่มีหน้าที่หาอาหาร) รู้แล้วว่าตรงบริเวณนี้มีอาหาร ปลวกงานก็จะนำอาหารที่เราใส่ไว้ในสถานี กลับนำสู่รังของมัน เพื่อป้อนให้นางพญาปลวก และตัวอ่อนกิน (ปลวกงานก็จะดำเนินชีวิตแบบนี้ตามปกติ ทำอย่างนี้ซ้ำ ๆ โดยที่ปลวกงานไม่รู้เลยว่าอาหารที่กินเข้าไป และอาหารนำกลับไปป้อนสมาชิกในรังนั้นเป็นอาหารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการลอกคราบ)

 

4. ทำการเติมเหยื่อในสถานนีที่ติดตั้งไว้ทุก ๆ 15 วัน ทุกครั้งเมื่อทำการเติมเหยื่อเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดกล่องสถานีเหยื่อล่อปลวกให้มิดชิด ไม่ให้มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้าไปในสถานีได้ เนื่องจากลักษณะนิสัยของปลวกจะชอบอยู่ที่มืด และหาอาหารในที่มิดชิด หากเมื่อปลวกเห็นแสงเล็ดลอดเข้าไปในสถานี ปลวกจะรู้ทันทีว่ากำลังมีอันตราย อาจทำให้ปลวกย้ายรังหนีไปได้

 

5. ใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน ปลวกงาน และปลวกตัวอ่อนที่กินเหยื่อเข้าไปก็จะไม่สามารถลอกคราบได้และตายในที่สุด ส่วนนางพญา กับปลวกทหารที่ไม่สามารถหาอาหารเองได้ เมื่อไม่มีปลวกงานนำอาหารมาให้เหมือนเช่นเคย จึงทำให้ปลวกนางพญา และปลวกทหารอดตายในที่สุด 

 

เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างที่ต้องคอยนำอาหารใส่ในสถานีเหยื่อปลวก หากไม่มีการคอยดูแลเติมเหยื่อตามระยะ ตามความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง ก็อาจทำให้การกำจัดไม่เต็มประสิทธิภาพได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้การกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อควรใช้ บริษัทกำจัดปลวก ที่เชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ และมีความชำนาญ

 

 

 

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> เพิ่มเพื่อน

Visitors: 136,952