วางท่อปลวกก่อนก่อสร้าง (Pipe Treatment)

ขั้นตอนการทำงาน

1. เดินท่อปลวกตามแนวคานคอดิน ด้วยท่อ HDPE หรือ ท่อ PVC ขนาด 20 มิลลิเมตร 
2. ติดตั้งหัวสปริงเกอร์ตามแนวท่อที่ติดตั้งทุกระยะ 100-120 เซนติเมตร
3. ทดสอบการไหลออกน้ำยาของหัวสปริงเกอร์
4. ฉีดพรมหน้าดินทั่วทั้งบริเวณเพื่อป้องกันปลวก
Visitors: 10,178