วางระบบท่อปลวก (Pipe Termites)

ระบบ วางท่อปลวก ถือเป็นการวางแนวทางการป้องกันปลวกใต้ดินที่จะขึ้นจากพื้นดินสู่ภายในตัวอาคาร เมื่ออัดน้ำยาผ่านเข้าท่อปลวก น้ำยาจะกระจายตามหัวปล่อยน้ำยา หรือ หัวสปริงเกอร์ ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของใต้พื้นดินอาคาร ทำให้สามารถลดความเสี่ยงการบุกรุกของปลวกที่เข้ามาในอาคารได้

 


 สารบัญเนื้อหา (คลิกเลือกอ่านได้)


 

 ปลวก เป็นแมลงที่จัดได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่ บ้าน อาคาร รวมถึงวัสดุข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากปลวกเป็นแมลงที่ต้องการอาหารในการดำรงชีวิต ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหาร

 

การวางระบบท่อปลวกควรเริ่มทำตอนไหน? 

การวางระบบท่อปลวกนี้ ควรเริ่มทำตั้งแต่อาคารที่กำลังก่อสร้าง หรือช่วงที่ดำเนินการเทคอนกรีตคานคอดินเรียบร้อยแล้ว เพราะการติดตั้งท่อปลวกนั้น จะต้องเดินท่อตามแนวคานคอดิน ด้วยท่อที่ทนต่อสารเคมี และติดตั้งหัวปล่อยน้ำยา หรือหัวสปริงเกอร์ทุกระยะ ตามแนวของท่อที่ติดตั้งไว้

 

ข้อดีสำหรับการวางระบบท่อปลวก

1. ไม่ต้องทำการเจาะพื้นบ้าน อาคาร เพื่ออัดน้ำยาลงดิน จึงทำให้พื้นอาคารสวย ๆ ไม่เกิดความเสียหาย ไม่มีตำหนิ

2. ไม่ต้องยุ่งยากในการขนย้าย ข้าวของเครื่องใช้ หากต้องเจาะพื้นบริเวณนั้น ในการอัดน้ำยาลงดิน

3. ไม่ต้องทนรบกวนกับกลิ่นของน้ำยาภายในอาคาร

4. ไม่มีต้องสัมผัสกับน้ำยาที่อาจปนเปื้อนภายในอาคาร

5. น้ำยาที่อัดตามท่อปลวกสามารถกระจายน้ำยาได้ดีและทั่วถึงกว่า การเจาะพื้นอาคารเพื่ออัดน้ำยา

 

ท่อสำหรับวางระบบท่อปลวกมีกี่ประเภท?

ปกติแล้วโดยทั่วไป ท่อที่นิยมสำหรับการวางท่อปลวกจะมี 3 แบบ คือ

ท่อปลวก แบบท่อ LDPE
(ท่อแบบ LDPE PN4)

 

1. ท่อ PE แบบชนิด LDPE (คาดแถบสีเขียว) สำหรับท่อชนิดแบบ "LDPE" ที่นิยมใช้ในการวางระบบท่อปลวก เรียกว่า "LDPE PN4" ท่อชนิดนี้จะมีความเหนียว และยืดหยุ่นตัวได้สูง ทำให้ท่อไม่แตกหักง่าย สามารถโค้งงอได้ ถึงแม้ท่อชนิดนี้จะทนความร้อนได้ไม่ดีมากนัก แต่ท่อชนิดนี้สามารถทนต่อสารเคมีได้ดี และสำหรับข้อดีอีกประการของท่อชนิดนี้ คือ ไม่ต้องใช้ ข้อต่อ มากนัก จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเมื่ออัดน้ำยาลงท่อปลวก คือไหลแรงและกระจายทั่วถึงได้ดี 

*[บริษัทอินทูฯ จะใช้ท่อขนาด 20 มม.]*

 

 

ท่อปลวก แบบท่อ HDPE

(ท่อแบบ LDPE PN4)

 

 

 2. ท่อ PE ชนิดแบบ HDPE (คาดแถบสีฟ้า) สำหรับท่อชนิดแบบ "HDPE" ที่นิยมใช้ในการวางระบบท่อปลวก เรียกว่า “HDPE PN10” ซึ่งท่อชนิดนี้จะมีลักษณะแข็งกว่าท่อแบบ LDPE ทนต่อความร้อนได้ดี และทนต่อสารเคมีได้ดี

*[บริษัทอินทูฯ จะใช้ท่อขนาด 20 มม.]*

 

ท่อปลวก แบบท่อ HDPE

 

3. ท่อ PVC (สีฟ้า) สำหรับท่อชนิดนี้จะมีลักษณะแข็ง มีความยืดหยุ่นน้อย ทนต่อความเป็นกรด และด่าง แต่หากอาคารนั้นมีห้องต่าง ๆ ในอาคารมาก อาจทำให้ต้องใช้ข้อต่อเยอะ เมื่อทำการอัดน้ำยาปลวกจะทำให้ความแรงในการกระจายน้ำยาไม่ดีเท่าที่ควร และข้อควรระวังอีกประการคือ สามารถแตกหักได้ง่าย ไม่เหมาะที่จะใช้กับอาคารที่เสี่ยงต่อการทรุดตัว เพราะอาจทำให้ท่อแตกหัก หรือขาดออกจากกันได้

*[บริษัทอินทู จะใช้ท่อขนาด 4 หุน]*

 

ท่อปลวก แบบท่อ PVC

 

ขั้นตอนการทำงานวางระบบท่อปลวก

1. ศึกษาวางแผนออกแบบการวางระบบท่อปลวก ตามแปลนแบบก่อนสร้างในส่วนของแปลนคานคอดินของอาคารที่จะติดตั้งท่อปลวกอย่างละเอียด เพื่อวางแผนในการเดินแนวท่อปลวกของแต่ละห้องตามแนวคานคอดิน และวางแผนกำหนดตำแหน่งติดตั้งของหัวส่งจ่ายน้ำยาแต่ละหัวให้ได้มาตรฐานของขนาดพื้นที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเมื่ออัดน้ำยาลงท่อแล้ว น้ำยาจะสามารถกระจายแรงได้ดีและทั่วถึง *ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ หากมีการวางแผนไม่ การวางท่อปลวกของแต่ละห้องยาวเกินไปไม่พอดีสัดส่วนของแต่ละห้อง หรือมี ข้อต่อ มากเกินไป อาจทำให้แรงส่งเมื่อัดน้ำยาปลวก น้ำยาจะกระจายผ่านตามท่อไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

แปลนวางท่อปลวก

 

2. เดินท่อปลวกตามแนวคานคอดิน ตามที่ได้วางแผนวางไว้ด้วยท่อที่มีคุณภาพทนต่อสารเคมี พร้อมยึดติดท่อกับคานให้แข็งแรงด้วย Clamp รัดท่อ 

 

 

วางท่อปลวก_เดินท่อปลวกตามแนวคาน

 

3. เมื่อทำการเดินท่อปลวกเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดตั้งหัวปล่อยน้ำยา หรือ หัวสปริงเกอร์ ทุกระยะ 100 – 130 เซนติเมตร เพื่อการกระจายของน้ำยาได้ทั่วถึง

 

วางท่อปลวก_ติดหัวสปริงเกอร์

 

4. ทดสอบการไหลออกของหัวปล่อยน้ำยา หรือ หัวสปริงเกอร์ โดยขั้นตอนนี้ "จะใช้แค่น้ำเปล่าที่ยังไม่ผสมน้ำยา" อัดลงท่อเพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพว่าหัวกระจายน้ำยาไม่มีการอุดตัน และสามารถกระจายไหลออกได้ดี

 

วางท่อปลวก_ทดสอบหัวสปริงเกอร์

 

5. ฉีดพรมน้ำยาเคลือบผิวดินด้วยเครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง ทั่วทั้งบริเวณหน้าดิน เพื่อเป็นการป้องกันปลวก

 

วางท่อปลวก_ฉีดพรมหน้าดิน

 

มักมีคำถามว่าสามารถวางท่อปลวกด้วยตัวเองได้ไหม?

การ วางท่อปลวก หากติดตั้งโดย บริษัทกำจัดปลวก ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญ จะสามารถทำให้การติดตั้งระบบท่อปลวกได้ประสิทธิภาพ เมื่อทำการอัดน้ำยาเข้าท่อปลวกในปีถัด ๆ ไป ก็จะทั่วถึงและได้ประสิทธิภาพที่ดี อายุการใช้งานของท่อปลวกจะยาวนาน แต่หากติดตั้งระบบท่อปลวกโดยไม่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ อาจทำให้การวางท่อปลวกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้ เช่น ไม่สามารถใช้งานได้ดี น้ำยาไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึง การป้องกันปลวกก็อาจไม่ได้ผล เต็มประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังพบปัญหาปลวก และแมลง

ติดต่อเรา..กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> https://lin.ee/t17Lpva

Visitors: 136,955