ระบบเหยื่อล่อกำจัด (Termite Bait System)

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก เหมาะสำหรับบ้านที่พบปัญหาเรื่องปลวกแล้ว เป็นวิธีกำจัดให้ปลวกตายยกรัง ปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ต้องเจาะพื้น โดยปลวกจะเข้ามากินเหยื่อ และนำเหยื่อกลับรังไปให้ปลวกตัวอื่นกิน จากนั้นปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้ และตายในที่สุด

 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจเช็คเส้นทางปลวกเพื่อติดตั้งสถานีเหยื่อ
2. ภายหลังจากติดตั้งสถานนีเหยื่อ เจ้าหน้าที่นัดหมายเข้าบริการตรวจเช็คเติมเหยื่อ ทุกๆ 14-15 วัน จนปลวกตายยกรัง

Visitors: 5,753