ทำไม? บริษัทกำจัดปลวก ต้องเลือกใช้สารฟิโพรนิล (Fipronil) ในการกำจัดปลวก

ฟิโพรนิล (Fipronil) คืออะไร?

ฟิโพรนิล เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มของสาร ฟีนิลไพราโซล (Phenylpyrazole) ที่มีคุณสมบัติแบบไม่ขับไล่แมลง แต่แมลงจะได้ผลกระทบจากสารเคมีไม่ว่าจะโดยการกิน หรือการสัมผัส โดยสารเคมีนั้นจะกระจายไปทั่วร่างกาย ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนการทำงานระบบประสาทส่วนกลางของแมลง เป็นสารที่ออกฤทธิ์ช้า จึงทำให้แมลงไม่รู้ตัวว่ากำลังได้รับสารอยู่พิษอยู่ เมื่อระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานผิดปกติ ก็จะทำให้แมลงตายในที่สุด

สารฟิโพรนิล (Fipronil) มีประโยชน์อย่างไร

บริษัทกำจัดปลวก ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ฟิโพรนิลเป็นยาฆ่าแมลงชนิดที่ออกฤทธิ์ช้า และมีกลิ่นน้อยมากจนถึงแทบไม่มีกลิ่นเลย จึงทำให้ปลวกที่เป็นแมลงสังคม มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ซึ่งจะมีเฉพาะปลวกงานเท่านั้น ที่สามารถออกหาอาหารได้ เมื่อปลวกงานออกมาหาอาหารนอกรัง และนำอาหารกลับไปยังรัง โดยการนำอาหารส่งต่อกันให้กับสมาชิกภายในรัง ด้วยการสัมผัสหรือแตะกันของปลวก โดยปลวกงานจะไม่รู้ตัวเลยว่าได้รับสารพิษติดตัวมา เมื่อปลวกงานได้รับสารพิษจากนอกรังและนำกลับไปยังรัง จึงทำให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้รับสารพิษไปด้วยโดยไม่รู้ตัว และเมื่อได้รับสารพิษสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะทำให้ปลวกตายในที่สุด

 

 

สารฟิโพรนิล (Fipronil)ปลอดภัยหรือไม่?

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สารฟิโพรนิล มีคุณสมบัติที่ไปรบกวนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางของแมลง จึงทำให้ฟิโพรนิลนั้นมีพิษต่อแมลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมากกว่าต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม แต่อย่างไรก็ตามความปลอดภัยจะมีเมื่อใช้งานในปริมาณถูกต้องเหมาะสมตามฉลากที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ จึงควรใช้บริการ บริษัทกำจัดปลวก ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญเพื่อให้กำจัดปลวกอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครัว

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> 

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 136,955