ระบบเหยื่อกำจัดปลวก ตายยกรังได้อย่างไร? ตายยกรังจริงหรือไม่?

เหยื่อกำจัดปลวก จะมีคุณสมบัติลักษณะเฉพาะคือ อยู่ในกลุ่มของสาร คลอฟลูอะซูรอน 0.1% ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายสารที่อยู่ในเนื้อไม้ที่ปลวกชอบ เมื่อปลวกได้กินเหยื่อแล้ว ปลวกจะหันมากินเหยื่อแทนไม้ โดยเมื่อปลวกกินเหยื่อ ปลวกจะไม่ตายในทันที แต่จะนำเหยื่อกลับไปยังรังของมัน เพื่อให้ปลวกตัวอื่น ๆ กิน เหยื่อจะมีสารการออกฤทธิ์ในการควบคุมการเจริญเติมโต ยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ เมื่อปลวกกินเหยื่อ ปลวกจะตายอย่างช้า ๆ โดยพวกมันจะไม่รับรู้ถึงการตายของมันจากการกินเหยื่อ และจากนั้นปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ และปลวกจะตายในที่สุด

 

ปลวกจะอยู่กันแบบสังคม อยู่ใต้ดิน ที่การแบ่งหน้าที่กันชัดเจน

ปลวกงาน หรือ เรียกอีกอย่างว่า ปลวกกรรมกร จะมีหน้าที่ทำทุกอย่างภายในรัง คอยหาอาหาร นำอาหารกลับรังเพื่อไปป้อนปลวกวรรณะอื่น ๆ ภายในรัง และคอยทำความสะอาด ซ่อมแซมรัง

 

ปลวกทหาร มีหน้าที่ป้องกันศัตรูที่เข้ามารุกรานในรังปลวกของมัน ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยปลวกงานคอยหาป้อนอาหารให้ และหากเมื่อปลวกงานตายหมด ปลวกทหารจึงอดตาย ส่วนปลวกทหารที่ได้กินเหยื่อไปแล้วก็จะทำให้ปลวกตัวนั้นเป็นพิษ และตายในที่สุด

 

นางพญาปลวก จะมีหน้าที่ผลิตไข่ และไม่สามารถหาอาหารเองได้เช่นกัน เมื่อปลวกงานตายหมด ก็จะไม่มีปลวกคอยหาอาหารให้ ทำให้นางพญาขาดอาหาร และติดเชื้อราต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีปลวกงานคอยทำความสะอาด ส่วนไข่ที่นางพญาผลิตขึ้นก็ทำให้ ผิดปกติ ไข่ไม่สามารถฝักตัวได้ ส่วนตัวอ่อนก็จะได้รับพิษทำให้ไม่สามารถลอกคราบได้ และตายในที่สุด

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> เพิ่มเพื่อน

Visitors: 136,952