สิ่งที่ไม่ควรทำ หากพบปัญหาปลวกกำลังกินบ้าน !!

ปลวกที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนโดยทั่วไปจะเป็นปลวกใต้ดิน จะอยู่ในกลุ่มของปลวกสกุล Coptoterme ซึ่งจะกินวัสดุทุกชนิดที่มีสารเซลลูโลส (Cellulose) และอาศัยอยู่ในใต้ดิน หากพบปัญหาปลวกกินบ้านแล้ว การเลือกใช้วิธีกำจัดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ปัญหาปลวกกินบ้านลุกลามและแพร่กระจายหนักกว่าเดิม สิ่งที่ไม่ควรทำ หากพบปัญหาปลวกกินบ้านแล้ว คือ

1. ห้ามรื้อทิ้งวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ที่พบปัญหาปลวกแล้วในทันที

เมื่อพบว่าวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้านถูกปลวกกินแล้ว ไม่ควรทำลาย หรือ รื้อทิ้งเลยในทันที วิธีที่ถูกต้อง คือ ควรกำจัดปลวกให้ตายหมดเสียก่อน ก่อนที่จะทำการทำลาย หรือ รื้อทิ้ง เพราะหากรื้อทิ้งเลย โดยไม่กำจัดปลวกให้ตายหมดเสียก่อน จะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาให้ถึงปัญหาโดยแท้จริง เพราะจริง ๆ แล้ว ปลวกส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในใต้ดิน ปลวกที่พบตามวัสดุต่าง ๆ มันเพียงออกมาหาอาหารเท่านั้น การรื้อทิ้งจึงเป็นเพียงการนำอาหารของปลวกออกไปเท่านั้น ในที่สุดแล้วปลวกก็จะหาอาหารแหล่งใหม่ภายในบ้านไปเรื่อย ๆ

2. ควรเลือกใช้น้ำยากำจัดปลวกให้ถูกต้อง

น้ำยากำจัดปลวกที่ใช้โดยทั่วไปแล้วจะมีสารการออกฤทธิ์อยู่ 2 ประเภท คือ “แบบกำจัดและขับไล่” และ “แบบกำจัดแต่ไม่ขับไล่”

แบบกำจัดและขับไล่ น้ำยากลุ่มนี้จะมีกลิ่นค่อนข้างแรง และหากเมื่อน้ำยาถูกตัวปลวกโดยตรง ปลวกก็จะตายในทันที แต่หากปลวกตัวที่ไม่ถูกน้ำยา ก็จะได้กลิ่นของน้ำยา เนื่องจากน้ำยาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง ทำให้ปลวกรู้ตัวและหนีลงดินทันที จากนั้นไม่นานปลวกที่ยังไม่ตายก็จะขึ้นออกมาหาอาหารใหม่ โดยจะย้ายรังใหม่ไปยังที่ปลอดภัยแทน ทำให้พบปัญหาปลวกถูกรุกรานมากขึ้น

แบบกำจัดและไม่ขับไล่ น้ำยากลุ่มนี้จะมีกลิ่นน้อย บางเบา ออกฤทธิ์เมื่อน้ำยาโดนปลวก หากปลวกที่โดนน้ำยาโดยตรงก็จะตายทันที และปลวกบางตัวที่โดนน้ำยา แต่ไม่ถูกตัวโดยตรง ก็จะยังไม่ตายในทันที ซึ่งปลวกที่ยังไม่ตายจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนสารพิษ และจะนำพิษที่ติดตัวไปกลับไปยังรัง นำไปแพร่เชื้อยังปลวกตัวอื่น ๆ และปลวกก็จะเริ่มป่วยตายทั้งรังในที่สุด

3. ไม่ควรใช้น้ำยากำจัดปลวกแบบสมุนไพร

น้ำยาชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับ น้ำยากำจัดปลวก “แบบกำจัดและขับไล่” เมื่อฉีดพ่นน้ำยาลงไปโดนปลวกโดยตรงปลวกก็จะตายในทันที ส่วนปลวกที่ไม่โดนน้ำยาจะหนีย้าย ทำให้ปลวกลุกลามไปทั่วบ้านมากขึ้น

ดังนั้นหากท่านกำลังพบปัญหาปลวกกินบ้าน การใช้ บริษัทกำจัดปลวก ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญ จะทำให้ปัญหาปลวกถูกกำจัดได้อย่างถูกต้อง ตรงปัญหาอย่างแท้จริง

โทร. 080-556-3063, 02-616-2180

ติดต่อผ่าน Line คลิก->> เพิ่มเพื่อน

Visitors: 136,952