ฉีดพ่นน้ำยาป้องกันปลวก (Spraying System)

ระบบฉีดพ่น

เป็นการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกในบริเวณคาดว่าเป็นจุดเสี่ยง ที่ปลวกสามารถสร้างความเสียหาย ทั่วทั้งบริเวณภายใน และภายนอก ตัวอาคาร

 

การพ่นผงยา

เป็นการพ่นผงเข้าไปภายในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาเข้าถึงได้ หรือจุดที่ตรวจพบว่าถ้ามีการฉีดพ่นน้ำยาเข้าไปปลวกจะไม่ตาย และย้ายหนี เช่น วงกบ ขอบบัว คิ้วไม้ โดยวิธีการใช้ลูกยางที่บรรจุผงยาที่มีประสิทธิภาพสูง พ่นกระจายให้ทั่วเข้าไปในเนื้อไม้ หรือเสาที่ถูกปลวกกินเนื้อไม้ และมีตัวปลวกทำรังอยู่ หรือเรียกว่าทางเดินของปลวก ด้วยวิธีการเจาะรูอุโมงค์ทางเดินของปลวก เมื่อปลวกโดนผงยาจะยังไม่ตายในทันที และด้วยธรมชาติของปลวก เมื่อปลวกเดินจะมีการทักทายกันโดยหันหน้าชนกับตัวที่เดินสวนกัน ผงยาที่ติดตัวกับตัวหนึ่งก็จะแพร่กระจายไปยังตัวอื่นๆ ทำให้ปลวกเกิดการตายทั้งรังในที่สุด

เป็นการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกในบริเวณคาดว่าเป็นจุดเสี่ยง ที่ปลวกสามารถสร้างความเสียหาย ทั่วทั้งบริเวณภายใน และภายนอก ตัวอาคาร

Visitors: 10,176